top of page

MÉRA

Femke De Haes

Plankenbrugstraat 13 - 2230 Ramsel - België
info@merastudio.be
BE0731.735.633

privacyverklaring

Méra gaat met respect om met  uw persoonlijke gegevens die u deelt op deze website. Wij vinden het belangrijk om niet meer persoonlijke gegevens te verzamelen dan nodig en bewaren deze niet langer dan nodig.  Méra is primair verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit privacybeleid. Uw persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar en toegankelijk voor degenen die de gegevens nodig hebben om het beoogde verwerkingsdoel te bereiken.

Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen:

-  voor- en achternaam

-  adres

-  telefoonnumer

-  e-mailadres
-  geboortedatum

-  m/v/x

Met welk doel verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

  1. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  2. Na uw vraag u de nodige brochures of informatie toe te sturen

  3. Om ons te kunnen voorbereiden op een meeting of kennismakingsgesprek

  4. Om ons voldoende voor te bereiden voor een shoot of andere dienst.

  5. Het versturen of afhandelen van webshopbestellingen

  6. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

  7. Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Wilt u gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U hebt te allen tijde het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van u hebben. U kunt ook op elk moment verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we over u hebben wissen, behalve als u een bestelling heeft die momenteel wordt verwerkt en nog niet is verzonden. Het recht om uw persoonlijke gegevens te wissen omvat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

 

U kunt altijd contact opnemen via info@merastudio.be als u vragen heeft over gegevensbescherming of als u hulp nodig heeft bij het behandelen van uw verzoeken met betrekking tot uw hierboven genoemde rechten.

bottom of page